Οδηγίες για την νέα αίτηση

«Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»

 

Ισολογισμός Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις:

 

Πλέον οι εταιρίες κατηγοριοποιούνται σε μέγεθος σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, με βάση το Σύνολο Ενεργητικού, το Καθαρό Ύψος Κύκλου Εργασιών και τον Μέσο Όρο Απασχολούμενων.

 

Κάθε κατηγορία εταιρείας απαιτεί και διαφορετικά αρχεία για να υποβληθεί η αίτηση του Ισολογισμού. Οπότε η αίτηση του ισολογισμού αλλάζει και τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και αρχεία ποικίλουν ανάλογα τι θα εισάγει η εταιρεία στα παρακάτω στοιχεία.

 

             Για τον αναλυτικό τρόπο υπολογισμού των απαραίτητων στοιχείων-δικαιολογητικών πατήστε εδώ         

 

Επιστροφή