Οδηγίες για την νέα αίτηση

«Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»

 

Ισολογισμός Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις:

 

Πλέον οι εταιρίες κατηγοριοποιούνται σε μέγεθος σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, με βάση το Σύνολο Ενεργητικού, το Καθαρό Ύψος Κύκλου Εργασιών και τον Μέσο Όρο Απασχολούμενων.

 

Κάθε κατηγορία εταιρείας απαιτεί και διαφορετικά αρχεία για να υποβληθεί η αίτηση του Ισολογισμού. Οπότε η αίτηση του ισολογισμού αλλάζει και τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και αρχεία ποικίλουν ανάλογα τι θα εισάγει η εταιρεία στα παρακάτω στοιχεία.

 

             Για τον αναλυτικό τρόπο υπολογισμού των απαραίτητων στοιχείων-δικαιολογητικών πατήστε εδώ         

 

Επιστροφή

Λογιστικές Υπηρεσίες


Παροχή έγκυρης, έγκαιρης και ολοκληρωμένης λογιστικής υποστήριξης της επιχείρησής σας…

Περισσότερα...  

Φορολογικές Υπηρεσίες


Κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου φορολογικού σχεδίου με γνώμονα την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της επιχείρησής σας…

Περισσότερα...  

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


Παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών διασφαλίζοντας την αειφορία της επιχείρησής σας.

Περισσότερα...