Στα πλαίσια της εμπεριστατωμένης ενημέρωσής σας, δημιουργήσαμε μία σύντομη παρουσίαση αναφορικά με τις σημαντικότερες αλλαγές στο Φορολογικό Καθεστώς το 2020.

Για να δείτε την παρουσίαση, πατείστε εδώ.

Επιστροφή