Η εταιρεία TZIGKOS|BANTRAS δραστηριοποιείται στην παροχή λογιστικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών αποσκοπώντας στην ολοκληρωμένη υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1988 έχοντας ως όραμα να αποτελέσει έναν αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών προς εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ο σεβασμός στο άτομο, η ειλικρινής συνεργασία, η ανοιχτή επικοινωνία, η ηθική ακεραιότητα, ο επαγγελματισμός υψηλού επιπέδου, η διαρκής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό/προσωπικό μας, συνιστούν θεμελιώδεις αρχές της εταιρείας TZIGKOS|BANTRAS.

Η σταθερή σχέση εμπιστοσύνης της εταιρείας μας με τους πελάτες της διασφαλίζεται από τη βαθιά και ευρεία γνώση, την πείρα και την εξειδίκευση, την άμεση παρέμβαση και την εχεμύθεια των στελεχών της.

Λογιστικές Υπηρεσίες


Παροχή έγκυρης, έγκαιρης και ολοκληρωμένης λογιστικής υποστήριξης της επιχείρησής σας…

Περισσότερα...  

Φορολογικές Υπηρεσίες


Κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου φορολογικού σχεδίου με γνώμονα την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της επιχείρησής σας…

Περισσότερα...  

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


Παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών διασφαλίζοντας την αειφορία της επιχείρησής σας.

Περισσότερα...