Η TZIGKOS|BANTRAS ιδρύθηκε στις αρχές του 1988 και αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους παρόχους εξειδικευμένων λογιστικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Είμαστε μία ανεξάρτητη ελληνική εταιρεία με πολυετή εμπειρία και διεθνή προσανατολισμό. Οι εξειδικευμένες μας υπηρεσίες αφορούν τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς πελάτες.

Η TZIGKOS|BANTRAS είναι δεσμευμένη στην επαγγελματική ακεραιότητα και τις πρακτικές που προάγουν την επιχειρηματική ηθική.

Τόσο οι ιδρυτές της εταιρείας, κ. Φώτης Τζίγκος και κ. Αθανάσιος Μπαντράς όσο και οι αξιόλογοι συνεργάτες τους εγγυώνται για τον επαγγελματισμό, την ακεραιότητα, την αποτελεσματικότητα και την εχεμύθεια.

Εκατοντάδες πρόσωπα και εταιρείες από τον χώρο της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, της ενέργειας, των επενδύσεων, της φαρμακευτικής παραγωγής, της ναυτιλίας, αλλά και φιλανθρωπικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί έχουν εμπιστευθεί τις φορολογικές και λογιστικές τους υποθέσεις στην ομάδα των συνεργατών μας.