Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η απόφαση ΠΟΛ.1068/2018 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή».

 

Για να δείτε αναλυτικά τις νέες δηλώσεις με βάση την ΠΟΛ1068_2018 πατήστε εδώ. 


 

Επιστροφή